logo emvmeting nu
straling en tumoren

ROME | Fri Oct 19, 2012) (Reuters) - Italy's supreme court has upheld a ruling that said there was a link between a business executive's brain tumor and his heavy mobile phone usage, potentially opening the door to further legal claims. The court's decision flies in the face of much scientific opinion, which generally says there is not enough evidence to declare a link between mobile phone use and diseases such as cancer.

bomen en straling

PERSBERICHT Perscentrum Nieuwspoort, Medisch Appèl stralingsrisico’s van artsen: d.d. 07-04-2009. Verminder blootstelling aan elektromagnetische velden. Het Appèl zal na de presentaties ter plekke overhandigd worden aan Prof. dr. André Knottnerus, voorzitter van de Gezondheidsraad. Op 8 april presenteren 50 artsen in Nieuwspoort, Den Haag, een oproep aan verantwoordelijken in de politiek en gezondheidszorg.


Tilburg Zenders | door Hans Rube | Brabants Dagblad 22 december 2006. KPN-Mobile moet van de gemeente Tilburg een op 5 december geplaatste UMTS-mast van een flat in de wijk De Reit weghalen. Ook zal de stad in politiek Den Haag proberen af te dwingen, dat de stad zelf mag bepalen waar wel en niet zenders komen.