logo emvmeting nu

2 soorten regelgeving

Op deze pagina's komen 2 soorten regelgeving naar voren, die te maken hebben met de stralingsbelasting, maatregelen van lagere- (zoals gemeenten) en hogere overheden, buitenlandse wet- en regelgeving.Tevens komt het onderdeel beleid aan de orde, dat als basis dient voor het opstellen van regelgeving, maar ook wordt gebruikt om regelgeving uit te voeren.

In Nederland wordt de wetgeving op het gebied van straling grotendeels bepaald door het Ministerie van Economische Zaken. Als belangrijkrijk uitvoerend orgaan hiervan, functioneert het Agentschap Telecom, waarvan weer onderdeel uitmaken het Antennebureau en het Antenneregister.

Overige regelgeving wordt vaak afgeleid van wetgeving zoals gemeentelijke verordeningen, circulaires, richtlijnen, bestemmingsplannen maar ook beleid. Om een en ander te scheiden, komt beleid in dit gedeelte aan de orde.