logo emvmeting nu

In Nederland wordt de wetgeving op het gebied van straling grotendeels bepaald door het Ministerie van Economische Zaken. Als belangrijkrijk uitvoerend orgaan hiervan, functioneert het Agentschap Telecom, waarvan weer onderdeel uitmaken het Antennebureau en het Antenneregister.

Wetgeving electriciteit
Electriciteit wordt in het buitenland, vaak nog langs bovengrondse leidngen huizen ingevoerd. De Nederlandse regelgeving bepaald, dat dit alleen via ondergrondse kabels kan. Daarbij is het voltage oftewel de spanning op het Nederlandse net redelijk hoog. Dit is 230 Volt, terwijl 110 Volt in de Verenigde Staten voldoende is.

Wet en regelgeving elektromagnetische straling
Het ICNIRP, de International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, een NGO gevestigd in Oberschleissheim Duitsland, houdt zich bezig met onderzoeken naar EMV. Deze organisatie stelt richtlijnen op aangaande blootstellingslimieten. De Nederloandse regering houdt zich aan de ICNIRP richtlijn uit 1999 van maximaal 61 Volt per meter, waarmee ons land een van de hoogste waarden ter wereld heeft. Dit in tegenstelling tot andere landen, die veel lagere limieten hanteren.
Ook de WHO (World Health Organization) verricht onderzoek naar de gevolgen van technische straling. Al deze onderzoeken hebben geleid tot nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (Elektromagnetische Velden). Het gaat om de richtlijn 2004/40/EG, welke in 2013 is vervangen voor Richtlijn 2013/35/EU van 29 juni 20135. Ook in Nederland zijn er onderzoeken verricht. Het Antennebureau, hét informatieloket voor informatie en vragen over antennes van de overheid, laat zich leiden door o.a. de WHO en de Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de Nederlandse regering. Het Antennebureau geeft middels brochures informatie over antennes, hun werking, doel en beantwoorden vragen over de gezondheid. Tot slot heeft ook de Arbeidsinspectie een Arbeidscatalogus uit gebracht, speciaal gericht op de elektromagnetische velden.

De Nederlandse overheid heeft de ICNIRP richtlijn vastgelegd in het Antenneconvenant van september 2010. Convenant partijen waren o.a. het Ministerie van Economische Zaken, de Telecomoperators en het VNG.

Aangaande het gemeentelijk beleid, zie ook het onderdeel Overige regelgeving.