logo emvmeting nu

Duur en kosten meting particulieren en bedrijven/organisaties
De duur en kosten voor particulieren en bedrijven of instellingen verschillen. Onderstaande prijzen gelden voor metingen hoogfrequent (zendmasten, DECT telefoons, babyfoons, WiFi routers, straalzenders) en laagfrequente magnetische wisselvelden (hoogspanningsmasten, trafohuisjes, losse trafo's, ondergrondse leidingen).

Kosten meting bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen
Een meting bij een bedrijf/instelling kan langer duren, afhankeijk van het aantal meetpunten en het soort meting. Zo kunnen bijvoorbeeld werkplekinspecties worden uitgevoerd. De prijzen worden - in overleg - van te voren bepaald en schriftelijk vastgelegd.

Kosten meting particulieren

Quick scan meting:

Tijdens het bezoek worden de meetwaarden vastgesteld, volgt een mondelinge toelichting van deze waarden en wordt een meettabel ingevuld. Tevens is er een toelichting hoe de stralingsbelasting kan worden teruggebracht. De meettabel bevat standaard een foto van de locatie, een deel opmerkingen en een conclusie.

Tijdsduur 2 uur.

Tijdens de quickscan kan zowel hoog- als laagfrequente straling worden gemeten. Ook kan worden gekozen voor alleen hoog- of laagfrequent, afhankelijk van de situatie. Voor laagfrequent kan onder andere worden gekozen, als er een transformatorhuisje in de onmiddelijke nabijheid van de woning aanwezig is.

Prijs meting € 145,- incl. BTW..

Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 65,- per uur extra.

Reisuren: € 50,- per uur incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht.
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht.


Standaardmeting:
De standaardmeting duurt maximaal 3 uur bij particulieren, bij bedrijven kan dit langer worden.

Tijdens de standaardmeting kan zowel hoog- als laagfrequente straling worden gemeten. Hierbij hoort een rapportage met plan van aanpak en een aantal foto's van de meting. Het voordeel hiervan is, dat het rapport kan worden gebruikt voor situaties waarbij concrete meetwaarden moeten worden vastgelegd, voorzien van een schriftelijke onderbouwing.

Prijs standaardmeting: € 295,- incl. BTW.

Bij een langere tijdsduur van de meting dan 3 uur, € 65,- per uur extra.

Reisuren: € 53,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht


Optie meting vuile elektriciteit (zie tab uitvoering meting):
Voor de optie meting vuile elektriciteit inclusief rapportage wordt 0,5 uur in rekening gebracht.

Prijs meting: € 45,- incl. BTW.


Particulier en zakelijk, kosten sanering
Voor het adviseren over, en het eventueel zelf uitvoeren van maatregelen om de stralingsbelasting te verminderen, gelden de volgende tarieven:

Uitvoeren van maatregelen om stralingsbelasting te verminderen bij particulieren, € 55,- inclusief BTW. Bedrijven betalen € 90,- ex. BTW.

Adives over saneringsmaatregelen particulieren, € 75,- inclusief BTW. Bedrijven betalen € 95,- ex. BTW.

Deze bedragen zijn exclusief reiskosten en materialen.


Particulier en zakelijk, kosten meetservice na eerste meting
Na een in overleg te bepalen periode, komt de meetspecialist nog eens langs voor de volgende werkzaamheden:

- Vragen beantwoorden en het meetrapport nog eens uitleggen.
- Bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak goed zijn uitgevoerd.
- Een tweede meting, om te kijken of de afscherming op basis van het plan van aanpak voldoende was.

Hierbij wordt de meettabel uitgebreid met de nieuwe meetwaarden en volgt een korte rapportage inclusief plan van aanpak. Op basis hiervan, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Deze dienst word aangeboden aan particulieren voor € 195,- inclusief BTW.
Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 4 uur. Dit is inclusief rapportage. Bij een langere tijdsduur dan 4 uur, € 65,- per uur extra.
Reisuren: € 53,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Bedrijven betalen € 325,- exclusief BTW, exclusief reiskosten.


Particulier en zakelijk, kosten jaarlijkse onderhoudsmeting

Deze dienst wordt uitgevoerd na de meetservice.

Particulieren: € 195,- inclusief BTW.
Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 2 uur. Dit is inclusief rapportage. Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 65,- per uur extra.
Reisuren: € 53,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Bedrijven betalen € 325,- exclusief BTW, exclusief reiskosten.


Particulier en zakelijk, kosten juridisch advies, onderzoek alternatieve locaties zendmasten, stralingsarm inrichten

Nader overeen te komen met de klant. Meestal op basis van een urenvergoeding.


Betalingswijze particulieren
Betalingen kunnen alleen contant plaatsvinden. Na betaling krijgt de klant het rapport of - in het geval van een quickscan - een tabel met meetwaarden.

Betalingswijze bedrijven
Deze gaat per factuur. Wel zal - voor het uitvoeren van de meting - een voorschot worden gevraagd dat voor de meting dient te worden overgemaakt.


Vergoeding kosten particulieren
Het afschermen van een woning kost geld (speciale gordijnen etc.). Deze kosten kunnen op 2 manieren vergoed worden: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, zie het nieuwsitem op deze site) of via de Belastingdienst. Dit laatste in het kader van het aanbrengen van voorzieningen die hoofdzakelijk gebruikt worden door zieke personen. De uitgaven kunnen dan worden opgegeven als extra zorgkosten. In veel gevallen wordt dit goedgekeurd. Een van de mogelijkheden in deze is een  verklaring van het Gezondheidscentrum Bredero in Breda, waar huisarts Adriaansens praktijk houdt,