logo emvmeting nu

Duur en kosten meting particulieren en bedrijven/organisaties
De duur en kosten voor particulieren en bedrijven of instellingen verschillen. Onderstaande prijzen gelden voor metingen hoogfrequent (zendmasten, DECT telefoons, babyfoons, WiFi routers, straalzenders) en laagfrequente magnetische wisselvelden (hoogspanningsmasten, trafohuisjes, losse trafo's, ondergrondse leidingen).

Kosten meting bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen
Een meting bij een bedrijf/instelling kan langer duren, afhankeijk van het aantal meetpunten en het soort meting. Zo kunnen bijvoorbeeld werkplekinspecties worden uitgevoerd. De prijzen worden - in overleg - van te voren bepaald en schriftelijk vastgelegd.


Kosten meting particulieren

Quick scan meting

Tijdens het bezoek worden de meetwaarden vastgesteld, kunnen vragen worden gesteld aan de meetdeskundige en wordt een meettabel ingevuld. De meettabel wordt afgesloten met een conclusie en plan van aanpak, hoe de stralingsbelasting kan worden teruggebracht. De meettabel bevat tevens standaard een foto van de locatie.

Tijdsduur 2 uur.

Tijdens de quickscan kan zowel hoog- als laagfrequente straling worden gemeten. Ook kan worden gekozen voor alleen hoog- of laagfrequent, afhankelijk van de situatie. Voor laagfrequent kan onder andere worden gekozen, als er een transformatorhuisje in de onmiddelijke nabijheid van de woning aanwezig is.

Prijs meting € 195,- incl. BTW. Dit is inclusief voorbereiding en twee uur rapportagtijd.

Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 75,- per uur extra.

Reisuren: € 50,- per uur incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht.
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht.

Binnen de gemeente Utrecht worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Standaardmeting
De standaardmeting duurt maximaal 3 uur bij particulieren, bij bedrijven kan dit langer worden.

Tijdens de standaardmeting kan zowel hoog- als laagfrequente straling worden gemeten. Hierbij hoort een rapportage met plan van aanpak en een aantal foto's van de meting. Het voordeel hiervan is, dat het rapport kan worden gebruikt voor situaties waarbij concrete meetwaarden moeten worden vastgelegd, voorzien van een schriftelijke onderbouwing.

Prijs standaardmeting: € 295,- incl. BTW.

Bij een langere tijdsduur van de meting dan 3 uur, € 75,- per uur extra.

Reisuren: € 50,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Prijs binnen de gemeente Utrecht: € 345,- incl. BTW. Hierbij worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Optie meting vuile elektriciteit (zie deel uitvoering meting op deze site)
Voor de optie meting vuile elektriciteit inclusief rapportage wordt 0,5 uur in rekening gebracht.

Prijs meting: € 45,- incl. BTW.


Particulier en zakelijk, reiskosten meting in Vlaanderen
Bij metingen in Vlaanderen, wordt zowel voor particuliere- als zakelijke metingen een aangepast gereduceerd reistarief gehanteerd.

Particulier en zakelijk, kosten sanering
Voor het adviseren over, en het eventueel zelf uitvoeren van maatregelen om de stralingsbelasting te verminderen, gelden de volgende tarieven:

Uitvoeren van maatregelen om stralingsbelasting te verminderen bij particulieren, € 55,- inclusief BTW. Bedrijven betalen € 75,- ex. BTW.

Adives over saneringsmaatregelen particulieren, € 75,- inclusief BTW. Voor bedrijven geldt: € 95,- per uur ex. BTW.

Deze bedragen zijn exclusief reiskosten en materialen.

Particulier en zakelijk, kosten meetservice na eerste meting
Na een in overleg te bepalen periode, komt de meetspecialist nog eens langs voor de volgende werkzaamheden:

- Vragen beantwoorden en het meetrapport uitleggen.
- Bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak goed zijn uitgevoerd en werken wat betreft afscherming.
- Een tweede meting, om te kijken wat de stralingsvermindering is geworden.

Hierbij wordt de meettabel uitgebreid met de nieuwe meetwaarden en volgt een korte rapportage inclusief plan van aanpak. Op basis hiervan, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Deze dienst word aangeboden aan particulieren voor € 195,- inclusief BTW.
Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 2 uur en een uur rapportage. Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 80,- per uur extra.

Reisuren: € 50,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Bedrijven betalen € 325,- exclusief BTW, exclusief reiskosten.

Particulier en zakelijk, kosten jaarlijkse onderhoudsmeting

Deze dienst wordt uitgevoerd na de meetservice.

Particulieren: € 195,- inclusief BTW.
Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 2 uur. Dit is inclusief rapportage. Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 80,- per uur extra.

Reisuren: € 50,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Bedrijven betalen € 325,- exclusief BTW, exclusief reiskosten.

Particulier en zakelijk, kosten juridisch advies, onderzoek alternatieve locaties zendmasten, stralingsarm inrichten

Nader overeen te komen met de klant. Meestal op basis van een urenvergoeding.


Betalingswijze particulieren
Betalingen kunnen alleen contant plaatsvinden. Na betaling ontvangt de klant een contantfactuur en de rapportage.

Betalingswijze bedrijven
Deze gaat per factuur. Wel zal - voor het uitvoeren van de meting - een voorschot worden gevraagd, dat voorafgaand aan de meting dient te worden overgemaakt.


Vergoeding kosten particulieren
Het afschermen van een woning kost geld (speciale gordijnen etc.). Deze kosten kunnen op 2 manieren vergoed worden: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, zie het nieuwsitem op deze site) of via de Belastingdienst. Dit laatste in het kader van het aanbrengen van voorzieningen die hoofdzakelijk gebruikt worden door zieke personen. De uitgaven kunnen dan worden opgegeven als extra zorgkosten. In veel gevallen wordt dit goedgekeurd. Een van de mogelijkheden in deze is een  verklaring van het Gezondheidscentrum Bredero in Breda, waar huisarts Adriaansens praktijk houdt,