logo emvmeting nu

blok 1

Waarom straling meten en wat zijn de problemen?

Heeft u of hebben uw werknemers last van hoofdpijn, slapeloosheid, overmatige vermoeidheid, concentratieverlies, oorsuizen etc. Er is een reële kans, dat dit te maken heeft met een te hoge stralingsbelasting.

blok 2 5C zendmasten ooginal

Oplossing: meting met plan van aanpak, eventueel sanering

Er zijn metingen voor particulieren, bedrijven, scholen, kinderdag verblijven, verzorgingstehuizen, overheidsinstelingen en metingen bij aankoop/huur van een huis of bedrijfspand.

einstein e is mc kwadraat 2

Onderzoek naar straling

Er zijn  2 soorten onderzoek, die de mogelijke gevaren van een te hoge dosering aan elektromagnetische straling naar voren brengen, wetenschappelijk en overig onderzoek.

Nieuws

Blog

Onze visie

home visie

Straling is er, deze is nodig voor mobiele communicatie. Laten we de belasting zo laag mogelijk houden.

Wat is emvmeting.nu?

Emvmeting.nu meet elektro magnetische straling en is één van de duurzame activiteiten van Triple P Solutions, gericht op het leven en werken in een stralingsarme omgeving. Emvmeting.nu is de opvolger van Stralingsmeting.nu.

Werkplekken op kantoor

Werkplekken op kantoor zijn in Nederland vaak zwaar belast met straling, wat leidt tot ziekteverzuim en zelfs - na enkele jaren - kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en burn-out. Een stralingsmeting met plan van aanpak voor kantoorsituaties, kan dit voorkomen.

zendmast bij een kantoor