logo emvmeting nu

Er zijn  2 soorten onderzoek, die de mogelijke gevaren van een te hoge dosering aan elektromagnetische straling naar voren brengen, wetenschappelijk en overig onderzoek. Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar dat wijst om mogelijke gevaren, andere onderzoeken bagatelliseren gevaren... geven aan dat er niets aan de hand is.

Vaak gaat het hierbij om zogenaamde 'beleidsondersteunend onderzoek', dat tot doel heeft het beleid te ondersteunen dat er niets aan de hand is; dat de bevolking zich geen zorgen hoeft te maken. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken staan dan van te voren grotendeels vast. Publicaties in dit kader zijn soms te vinden in kranten en tijdschriften.

Wetenschappelijk

450-225-professorenuniversiteitleiden3

Het begin van het Academische jaar

Lees meer

Overig onderzoek, documentaires e.a.

film

Met o.a. dr. Oz

Lees meer