logo emvmeting nu

Overige diensten bestaan uit: juridisch advies, onderzoek alternatief locaties zendmasten en het stralingsarm inrichten van woningen en kantoren.


Juridisch advies
Emvmeting.nu heeft zich naar aanleiding van klantwensen, gespecialiseerd in wet- en regelgeving rond het gebruik en het plaatsen van zendmasten. Daarnaast is veel kennis opgebouwd aangaande juridische procedures rond het plaatsen van zendmasten. Deze diensten worden uitgevoerd via het moederbedrijf Triple P Solutons.

Onderzoek alternatieve locaties zendmasten
Het uitbrengen van advies over alternatieve locaties van zendmasten, is een andere dienst die wordt aangeboden.

Regelmatig krijgen bewoners of bedrijven te maken met zendmasten, die men in de onmiddellijke nabijheid wil plaatsen. Op basis van een onderzoek met eventueel metingen aangaande elektro magnetische velden, wordt in een rapportage advies gegeven welke andere locaties geschikt zijn, eventueel beter geschikt. Hierbij komen onderwerpen als bereik en dekking aan de orde. Alternatieve locaties die door derden worden aangedragen, kunnen hierbij worden meegenomen.

Stralingsarm inrichten van woning en kantoor
Het kopen van een nieuwe woning, is meestal het beste moment om aan de slag te gaan met een werkelijk stralingsarme omgeving. Er is nog nergens meubilair geplaatst, de wanden zijn kaal. De kans om een geheel nieuw begin te maken in een gezonde omgeving. Stralingsmeting.nu kan u op bais van jarenlange research en praktijkervaring, hierin praktisch indersteunen. Deze dienst bestaat uit het volgende:

  • Huisbezek met inventarisatie eigen te plaatsen (draadloze) apparatuur (bijvoorbeeld geluidsapparatuur, magnetron, WiFi modem), eventueel een meting naar stralingsbronnen van buiten (buren, zendmasten);
  • Bespreking wensen en mogelijkheden;
  • Advies welke apparatuur te plaatsen en aanpassing woning (bijvoorbeeld technische maatregelen afscherming).
Een en ander wordt in een rapportage samengevat.