logo emvmeting nu
eerste stralingsvrije bed & breakfast in Nederland

3 juni 2014: Rudy en Truus Drewes uit Oudeschans (Gr.). Zij openden de eerste stralingsvrije bed & breakfast in Nederland. In hun B&B geen mobiele telefoons, wifi, bluetooth, UMTS-masten en zelfs geen magnetrons en elektrische wekkers. Straling is een van de grootste problemen van onze moderne tijd. Het veroorzaakt slapeloosheid, libidoproblemen, vermoeidheid, geheugenverlies, oorsuizingen, depressiviteit, gedragsstoornissen en kanker. En het is er altijd, op elk uur van de dag. Onontkoombaar.

bijensterfte

De laatste jaren is er een toename van sterfte van honingbijenvolken, vooral tijdens de winter. Als mogelijke oorzaak worden elektromagnetische velden (EMV) van zendmasten genoemd. Om dit te onderzoeken, is in opdracht van het Nationaal Platform Stralingsrisico‟s (NPS) een bijenonderzoek opgezet door het Nationaal Platform Stralingsrisico‟s samen met Wageningen Universiteit. Het onderzoek werd gefinancierd door de Wetenschapswinkel en ZonMw.
straling remt kiemkracht planten

Een experiment met tuinkers en WIFI wijst uit... 'straling heeft een negatieve invloed op de kiemkracht van planten'. Daarnaast klagen de uitvoerders van het experiment, over slecht slapen met mobieltjes naast het hoofd. Een biologie-experiment van vijf meiden uit de brugklas van Hjallerup School in Denemarken, heeft duidelijke uitkomsten gegeven.
straling en tumoren

ROME | Fri Oct 19, 2012) (Reuters) - Italy's supreme court has upheld a ruling that said there was a link between a business executive's brain tumor and his heavy mobile phone usage, potentially opening the door to further legal claims. The court's decision flies in the face of much scientific opinion, which generally says there is not enough evidence to declare a link between mobile phone use and diseases such as cancer.

bomen en straling

Foto 2, dode boomtop in bundel zendmast

Elektromagnetische straling heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt uit recent onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).