logo emvmeting nu

Stralingsmeting.nu heeft metingen in het Stadskantoor Utrecht uitgevoerd. Daarbij is in één ruimte, een extreem hoge waarde aan straling gemeten.

Er waren geruchten dat het stadskantoor voor stralingsgevoelige mensen op een aantal plaatsen, een ‘no-go area’ was. Daarop is een meting uitgevoerd in een publiek toegankelijke vergaderruimte

De meetresultaten waren zeer verontrustend. De gemeten waarden bleken 7 keer hoger te zijn dan de bovenwaarde van de SBM 2015, de norm die bouwbiologen voor het meten gebruiken. Iedere dag worden in die ruimte onwetende mensen hieraan blootgesteld. Dit kan leiden tot o.a. hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus, duizeligheid, slapeloosheid, hartkloppingen, en kan gevolgen hebben voor de gezondheid op langere termijn. Zo kunnen mensen elektro hypersensitief worden. De kans is aannemelijk dat op andere verdiepingen, ook mensen worden blootgesteld aan een dermate hoog stralingsniveau, wat kan leiden tot aansprakelijkheid.

In het kader van de bescherming van de gezondheid van bezoekers en ambtenaren, is de publiciteit gezocht. Er is een YouTube filmpje gemaakt van de tweede meting, die te vinden is op de URL https://youtu.be/njXtDkigjbI

Verder is er op 28 maart nog een controle meting geweest, om te kijken of de waarden veranderd waren. Ze waren nog steeds even hoog.

De bron van de hoge belasting is nog niet bekend. Nader onderzoek hiernaar is op zijn plaats.

De Utrechtse gemeenteraad e.a. zijn op de hoogte gebracht van de situatie.