logo emvmeting nu

Veel mensen die last hebben van straling, willen hun huis graag laten afschermen. Dit om daarin gezond te kunnen blijven leven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt mogelijkheden, om in de kosten tegemoet te komen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Doel van de WMO is het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer, en het zelfstandig functioneren van mensen. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Stralingsmeting.nu probeert een steeds completer advies te geven. Naast de meting aangaande mogelijke gezondheidsklachten te maken hebbende met straling. Dat betekent dat nu ook advies kan worden gegeven over andere soorten straling, zoals de zogenaamde 'vuile elektriciteit' in leidingen. Aangaande vuile electriciteit kunt u meer lezen op deze website onder het kopje uitvoering.
stralingshoesje

Steeds meer klanten stellen vragen over stralingswerende producten. Dit o.a. omdat er steeds nieuwe producten op de markt komen en bepaalde producten niet werken. Vanuit stralingsmeting.nu is de laatste tijd intensief studie gemaakt naar wat wel/niet werkt.
Zo zijn er producen die geen aantoonbare effecten opleveren op het gebied van de vermindering van straling, zoals pyramides en stenen.

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd (bron GGZ nieuws, De Monitor februari 2016). In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. Aan een mogelijk verband met de toenemende straling, wordt in de media niet of nauwelijks aandacht besteed. Hier en daar vind je hier toch wel iets over terug. Zo berichte het ADHD magazine, zie: http://adhdmagazine.nl/adhd-en-slaapproblemen
het volgende onder punt 14...

Om meer particulieren de kans te geven, een stralingsmeting uit te voeren, zijn de tarieven verlaagd. De goedkoopste meting gaat nu 140 euro kosten. Hiervoor krijgt de klant:

  • een goed inzicht in de mate van stralingsbelasting in de verschillende delen van de woning (waaronder de slaapkamer);
  • een mondelinge toelichting en adviezen hoe de stralingsbelasting kan worden verminderd, in het kader van het beter gaan slapen;
  • een tabel met meetwaarden.