logo emvmeting nu

Elke maand worden in Nederland nieuwe zendmasten gebouwd. Een gedeelte hiervan is vergunnigsplichting in het kader van de Omgevingswet. Stralingsmeting.nu heeft de kennis, om hiertegen op een effectieve wijze bezwaren in te dienen en eventueel in beroep te gaan.

Veel mensen die last hebben van straling, willen hun huis graag laten afschermen. Dit om daarin gezond te kunnen blijven leven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt mogelijkheden, om in de kosten tegemoet te komen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Doel van de WMO is het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer, en het zelfstandig functioneren van mensen. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Stralingsmeting.nu probeert een steeds completer advies te geven. Naast de meting aangaande mogelijke gezondheidsklachten te maken hebbende met straling. Dat betekent dat nu ook advies kan worden gegeven over andere soorten straling, zoals de zogenaamde 'vuile elektriciteit' in leidingen. Aangaande vuile electriciteit kunt u meer lezen op deze website onder het kopje uitvoering.
stralingshoesje

Steeds meer klanten stellen vragen over stralingswerende producten. Dit o.a. omdat er steeds nieuwe producten op de markt komen en bepaalde producten niet werken. Vanuit stralingsmeting.nu is de laatste tijd intensief studie gemaakt naar wat wel/niet werkt.
Zo zijn er producen die geen aantoonbare effecten opleveren op het gebied van de vermindering van straling, zoals pyramides en stenen.

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd (bron GGZ nieuws, De Monitor februari 2016). In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. Aan een mogelijk verband met de toenemende straling, wordt in de media niet of nauwelijks aandacht besteed. Hier en daar vind je hier toch wel iets over terug. Zo berichte het ADHD magazine, zie: http://adhdmagazine.nl/adhd-en-slaapproblemen
het volgende onder punt 14...