logo emvmeting nu

Elke maand worden in Nederland nieuwe zendmasten gebouwd. Een gedeelte hiervan is vergunnigsplichting in het kader van de Omgevingswet. Stralingsmeting.nu heeft de kennis, om hiertegen op een effectieve wijze bezwaren in te dienen en eventueel in beroep te gaan.
Dit op basis van kennis over straling en juridische procedures aangaande bezwaar en beroep tegen gemeentebesluiten. In het verleden heeft de eigenaar van Stralingsmeting.nu een aantal van dergelijke procedures succesvol gevoerd. Daarnaast heeft hij vele aanvragen voor milieuvergunningen uitgevoerd, ook in het kader van de Omgevingswet. Hierdoor is de kennis aanwezig over vormvereisten waaraan deze aanvragen moeten voldoen. Daarnaast biedt de nieuwe Omgevingswet een nieuw aantal interessant mogelijkheden in het kader van het aanvragen van vergunningen.