logo emvmeting nu
stralingshoesje

Steeds meer klanten stellen vragen over stralingswerende producten. Dit o.a. omdat er steeds nieuwe producten op de markt komen en bepaalde producten niet werken. Vanuit stralingsmeting.nu is de laatste tijd intensief studie gemaakt naar wat wel/niet werkt.
Zo zijn er producen die geen aantoonbare effecten opleveren op het gebied van de vermindering van straling, zoals pyramides en stenen.

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd (bron GGZ nieuws, De Monitor februari 2016). In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. Aan een mogelijk verband met de toenemende straling, wordt in de media niet of nauwelijks aandacht besteed. Hier en daar vind je hier toch wel iets over terug. Zo berichte het ADHD magazine, zie: http://adhdmagazine.nl/adhd-en-slaapproblemen
het volgende onder punt 14...

Om meer particulieren de kans te geven, een stralingsmeting uit te voeren, zijn de tarieven verlaagd. De goedkoopste meting gaat nu 140 euro kosten. Hiervoor krijgt de klant:

  • een goed inzicht in de mate van stralingsbelasting in de verschillende delen van de woning (waaronder de slaapkamer);
  • een mondelinge toelichting en adviezen hoe de stralingsbelasting kan worden verminderd, in het kader van het beter gaan slapen;
  • een tabel met meetwaarden.

De meeste mensen staan onnodig bloot aan teveel straling door hun WIFI router. Standaard staan deze afgesteld op vol vermogen, dit kost onnodige energie. Meestal is 25% van het vermogen genoeg, voor volledig mobiel internet in huis. Een medewerker van Triple P Solutions kan uw modem controleren en zo nodig afstellen op een zo laag mogelijk vermogen.
Aan de router in uw huis, kunt u zelf wat doen. Echter, ook de straling van routers van uw buren komt naar binnen. Ook aan hen zou u kunnen vragen de afstelling aan te passen, waardoor de stralingsbelasting in de hele buurt naar beneden zal gaan.
kleuter tablets en straling