logo emvmeting nu

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd (bron GGZ nieuws, De Monitor februari 2016). In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. Aan een mogelijk verband met de toenemende straling, wordt in de media niet of nauwelijks aandacht besteed. Hier en daar vind je hier toch wel iets over terug. Zo berichte het ADHD magazine, zie: http://adhdmagazine.nl/adhd-en-slaapproblemen
het volgende onder punt 14... Electrosmog: Mensen met ADHD zijn gevoelig, en vaak ook gevoelig voor straling. Schakel daarom het draadloos Wifi netwerk na 23:00 uur automatisch uit met een tijdschakelaar. De mobiele telefoon ook uitschakelen of op vliegmodus zetten als je de wekker van je smartphone wilt gebruiken. Plaats geen elektrische wekker naast je bed.

Ook het NCRV KRO De Monitor februari 2016 besteedde hier op 15 februari 2016 aandacht aan. De website stralingsleed.jouwweb.nl  verteld over de toename ADHD nog meer: "Druk wordt er gezocht naar oorzaken. Oorzaken als erfelijkheid en geslacht. Maar is er de laatste tien jaren niet een explosie van elektromagnetische velden (EMV) in het milieu? EMV veroorzaakt door het gebruik van draadloze communicatie en de masten die hierbij nodig zijn. Een ‘onveilige' omgeving door ons eigen draadloos gebruik? En niet alleen thuis maar ook op school? Overal waar we komen? Ook hier is onderzoek naar gedaan en het verwondert me ten zeerste dat dit feit niet wordt meegenomen. Dat de onafhankelijke Zweedse onderzoeker Orja Hallberg er zeker van is dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen de introductie van de draadloze telefonie en ADHD!"

Het volgende recente onderzoek http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/6587/redir zou mij als ouder doen besluiten om weer een telefoon aan draad te gebruiken, internet aan draad en geen mobiel, smartphone of tablet voor mijn kind. Ook de school zou ik mee in gesprek gaan om geen WiFi te gebruiken geen smartphone of tablet als lesmethode en geen DECT in het klaslokaal."

Er lijkt zelfs een verband te bestaan tussen mobiel telefoongebruik door de moeder en ADHD bij het kind, zie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962 wordt geconculdeerd dat blootstelling aan mobiele telefoons leidt tot gedragsproblemen bij het naar de basisschool gaan.