logo emvmeting nu

Om meer particulieren de kans te geven, een stralingsmeting uit te voeren, zijn de tarieven verlaagd. De goedkoopste meting gaat nu 140 euro kosten. Hiervoor krijgt de klant:

  • een goed inzicht in de mate van stralingsbelasting in de verschillende delen van de woning (waaronder de slaapkamer);
  • een mondelinge toelichting en adviezen hoe de stralingsbelasting kan worden verminderd, in het kader van het beter gaan slapen;
  • een tabel met meetwaarden.

De adviezen kunnen ook inhouden, afscherming van bepaalde gedeelten door bijvoorbeeld een speciale verf, zodat een huis beter verkoopbaar, verhuurbaar wordt. Hiervan kan sprake zijn, als een huis dichtbij een zendmast staat.

Op verzoek van de klant kan - na het afschermen van gedeelten van de woning tegen een te hoge stralingsbelasting - nogmaals een meting worden doorgevoerd. De lagere stralingswaarden die hieruit komen, kunnen gebruikt worden om een huis makkelijker te verkopen/verhuren.