logo emvmeting nu

In het nieuws: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of de werking van Stints beïnvloed kan worden door elektromagnetische straling van spoorweginstallaties.Dat gebeurt naar aanleiding van het ongeval in Oss en berichten dat een Stint van een bso in Baarn eerder stilviel op een overgang.

Minister Van Nieuwenhuizen liet vrijdag al weten dat de ILT onder meer de wisselwerking tussen de installatie in Oss en de Stint onderzoekt, maar de woorden elektromagnetische straling gebruikte ze niet in de Kamerbrief.

Commentaar Stralingsmeting.nu: een mogelijk verband in het kader van interferentie tussen de laagfrequente elektromagnetische velden van de stint en de soms zeer krachtige hoog- en laagfrequente elektromagnetische velden rond spoorlijnen valt niet uit te sluiten als oorzaak voor het stilvallen.

Zie artikel NOS, 23-09-2018: Inspectie onderzoekt straling stints