logo emvmeting nu

3 juni 2014: Rudy en Truus Drewes uit Oudeschans (Gr.). Zij openden de eerste stralingsvrije bed & breakfast in Nederland. In hun B&B geen mobiele telefoons, wifi, bluetooth, UMTS-masten en zelfs geen magnetrons en elektrische wekkers. Straling is een van de grootste problemen van onze moderne tijd. Het veroorzaakt slapeloosheid, libidoproblemen, vermoeidheid, geheugenverlies, oorsuizingen, depressiviteit, gedragsstoornissen en kanker. En het is er altijd, op elk uur van de dag. Onontkoombaar.

Om gek van te worden. Sommigen worden dat dan ook. Stapelgek. Die sluiten zich op in een met aluminiumfolie beplakte caravan en verstoppen zich op een camping ver van de bewoonde wereld. Weg van die verderfelijke straling. In het dorp wordt het echtpaar nog vaak meewarig aangekeken. Maar zij vermoeden dat zij goud in handen hebben. De elektrosmog neemt de komende jaren alleen maar toe.