logo emvmeting nu

EMV Meting.nu heeft veel ervaring opgedaan, met het inrichten van stralingsarme werkplekken. Deze komen ten goede aan de arbeidsproductiviteit en het welzijn van de werknemers. Een werkplekinspectie met een meting, gaat hieraan vooraf.

Op veel werkplekken is sprake van elektrostress. Deze stress ontstaat met name door laagfrequente velden, elektriciteit die stroomt door kabels, stekkerdozen, lampen etc. Hier komt vaak nog de straling van zendmasten e.d. bij. Elektrostress leidt tot o.a. vermoeidheid, hoofdpijn en hartkloppingen. Door het substantieel verlagen van de stralingsbelasting, zullen deze verschijnselen aanzienlijk afnemen, ze kunnen zelf totaal verdwijnen.

Voor meer info en kosten, zie het onderdeel van deze site: uitvoering, kosten en betalingswijze.