logo emvmeting nu

Al lange tijd bestaat er ontevredenheid over de ICNIRP richtlijn, zoals door de overheid gehanteerd aangaande maximale stralingslimieten, omdat deze alleen uitgaat van thermische (opwarmings)-effecten. Inmiddels zijn er alternatieven naar voren gekomen.
De bekende publicist op het gebied van EMV Dr. Hugo Schooneveld, stelt in een recent artikel op de website van de Stichting EHS voor, om voortaan de limieten van van Europese academie voor Milieugeneeskunde EUROPAEM uit 2016 te hanteren. Waarom deze EUROPAEM richtlijn?

Citaat: "ICNIRP heeft blijkbaar de ambitie om in Europa en daarbuiten hun model voor risico-evaluatie van EMV geaccepteerd te krijgen. Waarschijnlijk om daarmee de belangen van de elektronische industrie te bevorderen. Dat gebeurt o.a. door hun kennis, geschriften (‘Richtlijnen’) en door bestuursleden ter beschikking te stellen aan o.a. de WHO, de Nederlandse Gezondheidsraad, het RIVM, de GGD/GHOR, het Kennisplatform EMV & Gezondheid. Alle organisaties spreken hier met dezelfde tong: ‘alleen EMV blootstelling boven de limieten kunnen hinder veroorzaken’. Bij vergelijkbare gezondheidsorganisaties in andere landen bestaat er personele ICNIRP ‘versterking’, zoals Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Japan 18 is dat niet anders. Men spreekt ook wel van een ICNIRP ‘kartel’ en ook het blad Investigate Europe viel het op dat ICNIRP verdacht veel formele verbanden heeft."

Meerdere organisaties hebben voorstellen gedaan tot verlaging van de ICNIRP limieten, waaronder het BioInitiative Project 26, de Seletun Statement 27, de Raad van Europa 34, de Europese academie voor milieugeneeskunde (EUROPAEM) en andere. Het verst gaande voorstel is te kiezen voor de SBM-2015. De EUROPAEM doet zeer gedetailleerde voorstellen over limieten voor laag- en hoogfrequente velden, die minder ingrijpend zijn. Aangaande de EUROPAEM, wordt op de site EHS-idaho.com het volgende vermeld:

The Europaem is an international organization of thirteen leading European Universities, representing ten nations. These groups have united to advance education, academic conferences and research. Europaem stands for European Academy of Environmental Medicine. Europaem has an EMF Working Group, convened to address the exploding EHS crisis across the globe.

Alle nieuw voorgestelde limieten liggen orden van grootte onder die van de ICNIRP. Daarnaast hanteren veel andere landen al veel lagere stralingslimieten dan de maximale 60 Volt van de ICNIRP, zoals China, Rusland en het Gewest Brussel die kiezen voor 100.000 µW/m2 (6 V/m), wat 90% minder straling inhoudt. Dit is met name gebaseerd op het voorzorgsbeginsel.