logo emvmeting nu

Thierry Baudet vraagt om een moratorium op 5G, GroenLinks wil een onderzoek naar gezondheidseffecten door elektromagnetische straling van 5G, voordat het akkoord gaat.

Baudet blijkt goed op de hoogte van de technologie. In de Tweede Kamer heeft hij aangegeven voor een moratorium te zijn op deze technologie, zie:https://www.youtube.com/watch?v=3Ls54cvPJsc Terwijl hij normaal niet erg Europees gericht is, geeft hij nu duidelijk aan: ‘eerst inzetten op alternatieve technologieën in Europees verband, voordat we hiermee beginnen’. Dit o.a. in verband met de Chinese invloed die door 5G ons land dreigt in te komen via Huawei, waar KPN mee samenwerkt in het kader van de uitrol van 5G.
De verantwoordelijk staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijser, heeft hier geen boodschap aan en geeft aan voor de zomer de eerste multiband veiling 5G te willen hebben afgerond. In 2022 zou dan de 3.5 GHz frequentie voor 5G moeten worden geveild.

In een later interview verklaart de heer Baudet, zie:https://www.youtube.com/watch?v=gnly08oDogk&feature=youtu.be&t=157 “5G is een onbezonnen technologie waarin we niet in meegaan.” Ook verklaart hij zich tegen de Corona app, o.a. omdat deze onnauwkeurige gegevens oplevert.

Binnen GroenLinks heeft zich inmiddels een koerswijziging voortgedaan. De partij vraagt nu om een gezondheidsonderzoek naar de risico’s, voordat het akkoord gaat met invoering, zie: https://www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/?referrer=https://www.google.nl/ Het verzoek werd gesteund door de PVV en de PvdA, waaruit bleek dat steeds meer partijen in de Haagse politiek een kritische houding beginnen aan te nemen

Dit als reactie op eerdere uitlatingen van de staatssecretaris, die aanvullend onderzoek naar risico’s niet nodig vond, zie:https://stralingsbewust.info/2019/04/08/kabinet-vindt-aanvullend-onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-van-nieuwe-5g-netwerk-niet-nodig/
Kamerlid Laura Bromet wil de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken. Ze vraagt ook aandacht voor het feit, dat stralingsnormen in andere landen, aanzienlijk strenger zijn dan in Nederland. “,Keijzer hamert erop dat Nederland zich houdt aan de Europese richtlijn, maar we zien dat andere Europese landen veel strengere normen hanteren. Dat baart mij zorgen.” Vorig jaar bleek al dat de regering in Vlaanderen heeft bepaald dat de stralingskracht van een telefoonzendmast in de buurt van scholen en verzorgingshuizen slechts 7 procent van de EU-richtlijn mag zijn. Ook diverse andere Europese landen, waaronder Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië, zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland

Inmiddels is de Gezondheidsraad bezig met dit onderzoek, zie:https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid De rapportage zal in juli worden uitgebracht. De vraag is of de staatssecretaris wil wachten met de veiling tot dit onderzoek er is, en het in de kamer behandeld is.