logo emvmeting nu

Iets waar in Nederland geen aandacht aan besteed is, maar van groot belang. Het Oberlandesgericht Bremen heeft eind 2020 - na een jarenlange juridische strijd - bepaald, dat beschuldigingen gedaan door professor Alexander Lerchl over het vervalsen van de baanbrekende REFLEX-studie aangaande straling, niet meer mogen worden gedaan.

Foto boven: 2007 - Prof. Adklofer (geheel links) doet verslag over uitkomsten REFLEX-studie

Korte samenvatting, zie https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1662

Op verzoek van de Europese Commissie werd van 2000 tot 2004 het REFLEX-onderzoek uitgevoerd aan de Medische Universiteit van Wenen. Dit als onderdeel van het programma Kwaliteit van leven en beheer van levende hulpbronnen. Onderzoek naar mogelijke schade aan het genetisch materiaal door hoogfrequente elektromagnetische velden (HF-EMF) stond hierbij centraal. Het onderzoek stond onder leiding van Franz Xaver Adlkofer, een Duitse arts en universiteitsprofessor aan de Vrije Universiteit van Berlijn in de interne geneeskunde.
De uitkomsten van de studie gaven aan, dat zowel GSM 1800 als GSM 900 schade kunnen veroorzaken aan de structuur en functie van menselijke genen onder de wettelijke limiet van 2 W / kg. Volgens de studie was een significante toename van DNA-strengbreuken al detecteerbaar in menselijke fibroblasten bij de SAR-waarde van 0,3 W / kg.

Naderhand viel bijna de gehele Duitse pers over het onderzoek heen. “Handy straling zorgt niet voor tumoren” beweerden der Spiegel en de Süddeutsche Zeiting. Dit alles op basis van beweringen van Alexander Lerchl, professor voor biologie en ethiek aan de private Jacobs Universiteit in Bremen, die aangaf dat de uitkomsten van de REFLEX studie vervalst waren. Hij probeerde er ook voor te zorgen, dat dit onderzoek uit de wetenschappelijke literatuur verwijderd werd. Na een uitspraak van het Landesgericht Bremen, volgende het hoger beroep bij het Oberlandesgericht. Hierin werd bepaald dat prof. Lerchl werd veroordeeld tot een boete van 250.000 euro, voor iedere keer dat hij deze beschuldigingen herhaalde.

Op basis van dit oordeel, heeft de Duitse vereniging Diagnose:funk het Bundesamt für Strahlenschutz opgeroepen, de opdracht voor een 5G studie aan Prof. Lerchl in te trekken. Dit Bundesamt blijkt ook nog eens sponsor van de ICNIRP stichting te zijn, maar dat is een ander verhaal.