logo emvmeting nu

Steeds meer mensen hebben last van tinnitus, straling kan hier de oorzaak van zijn. Tijdens metingen hoor ik vaak klachten over 'de vervelende constante piep in het oor'

Mensen met oorsuizen horen geluiden die anderen niet horen, dit kan zijn bonzen, suizen, piepen, fluiten of een ander geluid. Het geluid is er soms of altijd, en kan door de dag harder en zachter zijn.
De meeste artsen hebben hier geen remedie voor. Mijnheer of mevrouw... u moet hier maar mee leven. Evenwel, er worden steeds meer verbanden gelegd tussen een te hoge belasting aan elektromagnetische straling door o.a. WIFI, zendmasten en DECT telefoons en oorsuizingen. Laatst sprak ik met een deskundige die het als volgt verklaarde: door de overmatige prikkeling van ons zenuwstelsel door deze straling gedurende lange termijn, raakt het gestoord en kunnen er zo oorsuizingen ontstaan. Het komt regelmatig voor dat mensen hierdoor slechter gaan slapen, soms nog maar een paar uur per nacht. Vaak hele trieste verhalen, die hem aangrepen.

Update 5G: Onlangs ontving ik het volgende verzoek: "Ik woon recht onder een 5G mast, de mast en overige apparatuur staat recht boven mijn woning. Sinds de overgang van 4G naar 5G en de plaatsing van de nieuwe masten ervaar ik een hoge pieptoon in mijn hoofd. Ik wil graag weten wat de mogelijkheden zijn voor meten en een eventuele oplossing voor het probleem."

 Er valt nog steeds iets tegen te doen. Een goede afscherming tegen straling, kan ervoor zorgen dat de klachten geheel of gedeeltelijk verdwijnen.