logo emvmeting nu

Steeds meer mensen hebben last van tinnitus, straling kan hier de oorzaak van zijn.  Tijdens metingen hoor ik vaak klachten over oorsuizingen - officieel genoemd tinnitus - waaronder de vervelende constante piep in het oor.

Mensen met tinnitus horen geluiden die anderen niet horen, dit kan zijn bonzen, suizen, piepen, fluiten of een ander geluid. Het geluid is er soms of altijd, en kan door de dag harder en zachter zijn.
De meeste artsen hebben hier geen remedie voor. Mijnheer of mevrouw... u moet hier maar mee leven. Evenwel, er worden steeds meer verbanden gelegd tussen een te hoge belasting aan elektromagnetische straling door o.a. WIFI, zendmasten en DECT telefoons en oorsuizingen. Laatst sprak ik met een deskundige die het als volgt verklaarde: door de overmatige prikkeling van ons zenuwstelsel door deze straling gedurende lange termijn, raakt het gestoord en kunnen er zo oorsuizingen ontstaan. Het komt regelmatig voor dat mensen hierdoor slechter gaan slapen, soms nog maar een paar uur per nacht. Vaak hele trieste verhalen, die me aangrijpen.
Maar er valt iets tegen te doen. Een goede afscherming tegen straling, kan ervoor zorgen dat de klachten geheel of gedeeltelijk verdwijnen.