logo emvmeting nu

Onlangs heeft Maurits von Martels van het CDA schriftelijke kamervragen ingediend over de effecten van elektromagnetische velden, de bescherming daartegen en over elektrogevoeligheid.
Daar is een lang traject van overleg aan vooraf gegaan tussen de Stichting Elektro Hyper Sensitiviteit (Stichting EHS) en mensen van het CDA. Het eerste gesprek was met met Jaco Geurts.

Dat gesprek was oriënterend en gaf de Stichting EHS de gelegenheid om een uiteenzetting te geven over elektrostress en elektrohypersensitiviteit. De stichting werd direct al heel serieus genomen, maar de moeilijke positie van het dossier werd ook op tafel gelegd: ‘Er zijn al erg veel Kamervragen geweest over dit onderwerp. Die hebben telkens weer tot het antwoord geleid dat er geen serieuze problemen zijn met de huidige elektromagnetische velden. Welke zinvolle vragen kunnen daarover dan nu nog gesteld worden? Jullie zeggen dat er wetenschappelijke aanwijzingen te over zijn, maar de wetenschappelijke adviezen worden niet zomaar aan de kant geschoven wanneer één Kamerlid beweert dat die wetenschappers het verkeerd zien.’

De Staatssecretaris van I en W moet de vragen binnen drie weken beantwoorden, of na verzoek om uitstel, binnen zes weken. Misschien besluit de Staatsecretaris tot een nader onderzoek alvorens te kunnen antwoorden. Mogelijk besluit de Kamer dat er een hoorzitting moet worden gehouden.

Voor de inhoud van de vragen, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/martels-mrhm-von-cda/meer