logo emvmeting nu

Elektromagnetische straling heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).


Foto boven: dode boomtop in bundel zendmast.

Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan gepulste elektromagnetische straling van (zendinstallaties voor) draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.Zie: https://www.inspirerendleven.nl/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen/

Op 18 februari 2011 werd daarom het eerste symposium over ‘Het effect van elektromagnetische straling op bomen’gehouden, in het Groene Paviljoen te Baarn. Het eerste symposium werd internationaal en nationaal ondersteund door wetenschappers, gemeenten en de groenbranche, zie: https://www.youtube.com/watch?v=LIXwsAFvFDQ&feature=youtu.be&hd=1. Tijdens het symposium werd een film getoond, waarbij aantastingen zichtbaar werden waaronder bastknobbels. Sprekers waren o.a. een vertegenwoordiger van de gemeente Alphen aan de Rijn, een wetenschapper van Wageningen Universiteit en wetenschappers uit Engeland en Duitsland.

Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, in 2006 ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.

En dit was niet alleen zichtbaar in Alphen aan de Rijn. In stedelijke gebieden in de Westers wereld werd geconstateerd, dat steeds meer bomen allerlei ziektes beginnen te ontwikkelen aan hun bast. Dit terwijl bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast.Omdat er geen biologische oorzaken konden worden gevonden, is het idee ontstaan dat de bomen kunnen reageren op de stralingsdeken die vanaf het begin van de jaren '90 over het land is gelegd.

In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de WUR, werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste WiFi-accesspoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand. Bladeren dichtbij de stralingsbronnen vertoonden aan het einde van de onderzoeksperiode ’loodglansachtige effecten’. Deze effecten blijken het gevolg te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. De ’loodglans’ wordt opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad. Zaaiculturen van onder meer Arabidopsis en maïs - die waren blootgesteld aan de straling - lieten een vertraging zien in groei en bloei ten opzichte van de controlegroep in een identieke maar stralingsloze klimaatruimte.

Het onderzoek kreeg ook bekendheid in de internationale pers, zie o.a. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1332310/Is-Wi-Fi-killing-trees-Dutch-study-shows-leaves-dying-exposure-Wi-Fi-radiation.html


Onderzoek al in 2005 begonnen

Hennie Tuithof, directeur van het bouwadviesbureau ‘Alphaplan’ uit Alphen aan den Rijn, doet sinds 2005 onderzoek in binnen en buitenland, naar de effecten van gepulste elektromagnetische straling van GSM- en UMTS-zendmasten op bomen. Bij gepulste elektromagnetische straling wordt er een niet constant signaal verzonden op verschillende soorten frequenties. Dit soort gepulste elektromagnetische straling komt in de natuur niet voor. Digitale vormen van straling zijn meestal gepulst zoals: GSM, DECT, Babyfoon, CT2, UMTS, WiFi/WLAN,HSDPA/HSUPA USB-Dongel, Bluetooth, GPRS/EDGE, WiMAX, C2000, P2000 en radar.

Voor een video van de effecten op bomen,zie https://www.youtube.com/watch?v=MA0DvjW7nkI

Hennie Tuithof
Voor een interview met Hennie Tuithof, zie:https://www.youtube.com/watch?v=ECb7US02XE8 Hennie Tuithof schreef zijn bevindingen in hetrapport ‘Straling velt Bomen’en zijn vervolg rapport ''UMTS vernietigd bomen''. Ook gaf hij een lezing over de problematiek op het kantoor van de Groengroep in Boskoop. Hij voerde voor de gemeente Alphen onderzoek uit bij een bomenrij. Zijn onderzoek is voortgezet door Wageningen Universiteit, zie tekst hierboven.

Groei schimmels & bacteriën

Ook de website van de Natuur Diëtisten Nederland besteede aandacht aan het onderwerp, met name op het gebied van deze groei, zie: https://www.natuurdietisten.nl/emv-groei-schimmels-bacterien/

Straling veroorzaakt meer biotoxines in schimmelculturen. In een bekend onderzoek (1) uit Zwitserland is een experiment gedaan waarbij schimmelculturen opgekweekt werden in een kooi van Faraday ( is een constructie van elektrisch geleidend materiaal, zoals koper of ijzer, die ervoor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen). Deze kooi van Faraday bestond uit stralingswerend gaas, dat lijkt op een klamboe, dat over de kweek heen werd gelegd. Vervolgens werd gemeten hoeveel biotoxines die schimmels per dag produceerden.

Na een bepaalde tijd werd dit stralingswerende gaas verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan de elektromagnetische straling uit de directe omgeving van het laboratorium (TL-lampen, computer, zendmasten). De onderzoekers ontdekten dat bij blootstelling aan elektromagnetische straling, de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines gingen produceren.