logo emvmeting nu

De Nieuwzeelandse neurowetenschapper Susan Pockett heeft in 2021 een boek over dit onderwerp uitgebracht, dat onlangs in het Nederlands vertaald is.
Onder de titel: 'Alledaagse stralingsoverlast, de gevolgen van elektrosmog voor de gezondheid', gaat het uitgebreid in op de problematiek. Zo komt de rol van de ICNIRP aan de orde en de komst van 5G, citaat: "Nieuwe kleine zenders in elke straat en een armada van duizenden satellieten in de nabije ruimte, creëren een kunstmatige elektromagnetische soep." Ook zijn er hoofdstukken over DAN-schade, effecten op het afweersysteem, hart- en vaatproblemen en oxydatieve stress.

In het boek geeft ze zelf aan, slachtoffer te zijn geworden op haar werkplek. "Na een aantal jaren aan een bureau met aan de andere kant van de muur een zoals zou blijken buiten medeweten geïnstalleerde 'slimme' elektriciteitsmeter, ontwikkelde zich baarmoederkanker. Na verwijdering van zowel het aangetaste lichaamsdeel als de draadloze zender in de elektriciteitsmeter, begon ze zich ernstig te verdiepen in de effecten van radiofrequente straling (RFS) op de gezondheid."

In het voorwoord gaat ze in op de rol van het militair-industrieel complex:

"De term 'militair-industrieel complex' werd in 1961 uitgevonden (of indien niet uitgevonden minstens gepopulariseerd) door de vertrekkende Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower. In zijn opmerkelijk vooruitziende afscheidsrede zei Eisenhower:

'We moeten in de vergaderingen van de Regering waken tegen het verwerven van ongewettigde invloed, gezocht of niet gezocht, van het militair-industriële complex. De mogelijkheid voor de desastreuze opkomst van misplaatste macht bestaat en zal blijven bestaan. We moeten nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden of democratische processen in gevaar laten brengen. We zouden niets als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Alleen een alerte en geïnformeerde burgerbevolking kan het juiste ineengrijpen van een enorme industriële en militaire verdedigingsmachine met onze vreedzame methoden en doelen afdwingen, zodat veiligheid en vrijheid samen kunnen gedijen.' 1

Wat het industriële gedeelte van het militair-industriële complex betreft, had Eisenhower het over de indertijd nieuwe bewapeningsindustrie, die opgekomen was als een rechtstreeks gevolg van twee rampzalige wereldoorlogen.

De verhandeling die je nu onder ogen hebt, lezer, is geschreven om de algemene burgerbevolking te waarschuwen en informeren aangaande de manier waarop een andere industrie – de telecomindustrie– gedurende de afgelopen 50 jaar op de rug van de aangenomen belangen van het Amerikaanse militaire apparaat heeft meegelift, om de wereld te overdekken met elektromagnetische golven van een soort die nog nooit op de planeet Aarde te zien is geweest.

Deel I van deze verhandeling bespreekt eerst op een niet-wiskundige manier de technologie die zich achter het probleem bevindt, en laat zien hoe blootstellingslimieten die bedoeld waren voor het algemene publiek werden gemanipuleerd, over de hele wereld, door middel van de georganiseerde kaping van regulerende instanties juist door die industrie ter regulering waarvan deze instanties waren ingesteld. Deel II vat een enorm volume aan wetenschappelijk bewijsmateriaal samen. Daarin staat aangetoond dat blootstelling aan vermogensdichtheden van gepulseerde radiofrequente straling die slechts een kleine fractie is van wat de genoemde, door de industrie gemanipuleerde limieten voor het algemene publiek toestaan, in feite kanker veroorzaakt, schade aan DNA, diabetes, problemen met het afweersysteem en het hart- en vaatstelsel bij mensen. En op dezelfde wijze problemen voor de natuur in het wild (vogels, bijen en bomen)."

Ze eindigt met het aangeven van de oplossing om te werken aan het probleem: vastberaden tussenkomst door mensen die noch hun gezonde verstand noch hun morele kompas zijn kwijt geraakt.

Naschrift:
De Andere Krant nr. 12 2-9 april 2022, gaat in een artikel genaamd: "De Telecomindustrie bemoeit zich met vaststellen stralingsnormen", ook in op de rol van de ICNRP en de belangenverstrengeling hierin. De makers van de Franse documentaire 5G: l'onde d 'un doute namen de CV's van 14 leden van de ICNIRP commissie onder de loep. Tien van hen bleken belangenverstrengelingen te hebben. Zo was de Italiaan Gugliemo D' Inzeo twee jaar lang wetenschappelijk adviseur van Vodafone en kreeg het laboratorium van de Australische Rodney Croft tussen 2012 en 2015, 165.000 euro van het Electric Power Research Institute, een Amerikaans instituut van de telecomloby. Eric van Rongen, vice-voorzitter van de ICNIRP, was vice-voorzitter van de Association de Biologie Electromagnetique, die deel gefinancierd werd door de telecomindustrie.