logo emvmeting nu

In maart 2022 is het Europese Burgerinitiatief ‘Stop 5G’ gestart, met ondersteuning van o.a. de Stichting EHS. Een Europees burger initiatief is een veel krachtiger politiek instrument dan een petitie.

Een petitie kan genegeerd worden. Wanneer een Europees Burgerinitiatief, vertaald  'European Citizins Initiative', de gevraagde miljoen handtekeningen van Europese stemgerechtigde burgers heeft, is de EU-Commissie verplicht om hierop te reageren. Bovendien worden de initiatiefnemers dan uitgenodigd, om met zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement in gesprek te gaan.

Het EU-burgerinitiatief vind je op: www.SignStop5g.eu

Achtergrond informatie:

In Nederland is de campagne gestart in het Huis van Europa in Den Haag. De campagne heeft bezorgde EU-burgers in alle EU-landen verenigd in de organisatie "Europeans for Safe Connections". "Het volgende doel is het bereiken van de 1 miljoen handtekeningen zegt de Deense coördinator Pernille Schriver. Zij is al vanaf het begin betrokken geweest, dat was tijdens een Stop 5G conferentie die in 2019 in Zwitserland werd gehouden. Deze werd georganiseerd door een Italiaanse Stop 5G-groep waar een Duitse het idee van een Europees Stop 5G-initiatief lanceerde.

Al enkele jaren zijn er in heel Europa burgerprotesten tegen 5G. Duizenden kritische EU-burgers èn onderzoekers maken zich zorgen over de uitrol overal van 5G-technologieën: op daken, op straatmeubilair, in mobiele masten, in een baan om de aarde, in de oceaan, in scholen en in huizen.

Er zijn veel nationale Stop 5G-protesten en petities geweest met steun van duizenden EU-burgers. Door het European Citizins Initiative (ECI) – Stop 5G, kunnen deze protesten en petities een krachtige stem krijgen. Het zal worden meegenomen in de hoogste besluitvormingsprocessen van de EU. De EU-Commissie heeft het initiatief geregistreerd met alle voorstellen voor wetswijzigingen.

Waar staan de initiatiefnemers voor?

De initiatiefnemers van dit ECI zijn de "Europeans for Safe Connections", een groep geëngageerde burgers uit bijna alle Europese landen, die 23 nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorstellen:
• Bescherming van het leven
• Bescherming van het milieu
• Bescherming van privacy en vrijheid

"De grootschalige uitrol van de 5G-technologie bedreigt onze gezondheid, ons milieu en onze privacy," zegt Rob van der Boom van het ECI: "We roepen de EU op wetgeving te maken om burgers en het milieu tegen deze bedreigingen te beschermen. 5G is nooit adequaat beoordeeld op basis van gezondheids-, milieu- of privacy criteria. We moeten een halt toeroepen aan de uitrol van 5G en het 'Internet of Things' en in plaats daarvan moeten we slimme technologie hebben, die wel veilig is, zoals bekabeld internet en glasvezelverbindingen."