logo emvmeting nu

Al vanaf 2021 blijkt het Antennebureau kenniscafés voor gemeenten te organiseren, over antennes en 5G en een nieuwsbrief hierover rond te sturen. In bepaalde kringen genoemd... (des)informatiecampagne.
In verband met corona, zijn fysieke bijeenkomsten lang niet mogelijk geweest, wel komt de nieuwsbrief regelmatig uit. Het Antennebureau geeft in de nieuwsbrief aan, dat ze ontstaan zijn uit behoeften van gemeenten naar info over mobiel communiceren en 5G. Ze worden georganiseerd voor gemeenteambtenaren en raadsleden. Bij het nader bestuderen van de nieuwsbrief, blijkt  dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan gezondheidsklachten op dit gebied van inwoners. Het gaat vooral over het informeren van inwoners, vaak met behulp van het Kennisplatform EMV en de GGD. Beide zoals bekend, weinig kritisch aangaande deze klachten. Ook worden voorlichting door de GGD en het Antennebureau aangeboden. Voorlichting vanuit een andere kritische invalshoek, bijvoorbeeld vanuit de Stichting EHS, komt niet aan de orde.

Ook komen tips vanuit het Antennebureau naar voren, om het plaatsingsproces zo rustig (ongestoord) mogelijk te laten verlopen. Hierbij worden Monet (vereniging mobiele operators), KPN en het Antennebureau genoemd als partners, om vragen van gemeenten te beantwoorden. Verder komt het jaarlijkse plaatsingsplangesprek aan de orde, waarbij met de mobiele operators de geplande plaatsingen besproken worden.