logo emvmeting nu

Begin 2021 was op de website van het Environmental Health Journal, een artikel te lezen over een onderzoek naar effecten van technische straling op flora en fauna. Verontrustende conclusies...

Voor het volledige artikel, zie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/

Enige citaten:

"Because of unique physiologies, some species of flora and fauna are sensitive to exogenous EMF in ways that may surpass human reactivity." Een voorbeeld hiervan is te zien op onderstaande foto, zendmast geplaatst op 142 meter afstand van een boom. Locatie Nr. 14, Spitzahorn, Hallstadt, Koningshofstrasse/Friedhof.

Aantasting boom 5
Bron, Elsevier, Science of the Total Environment 572 (2016) 554-569

Andere citaten:

"Broad wildlife effects have been seen on orientation and migration, food finding, reproduction, mating, nest and den building, territorial maintenance and defense, and longevity and survivorship."

Van groot belang, een oproep om elektromagnetische velden te kwalificeren als een nieuwe vorm van vervuiling: "It is time to recognize ambient EMF as a novel form of pollution and develop rules at regulatory agencies that designate air as 'habitat' so EMF can be regulated like other pollutants."

Tenslotte een oproep om nieuwe lage blootstellingslimieten vast te stellen op de lange termijn: "Long-term chronic low-level EMF exposure standards, which do not now exist, should be set accordingly for wildlife, and environmental laws should be strictly enforced."