logo emvmeting nu

In tegenstellilng tot Nederland, heeft Slovenië besloten de invoering van 5G uit te stellen, totdat er onderoek gedaan is naar de gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie.
Dit liet de minister van Bestuurszaken Rudy Medved weten, zie: https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/?fbclid=IwAR1SbyDW9NItm1GxzuA04pI6KbUwNSoZwE8_xbBkipzG_usgqcGTOdvogxs

Op basis van wetenschappelijk onderzoek aangaande de effecten van elektromagnetische straling op de menselijke gezondheid, de natuur en het milieu, kiest Slovenië voor een moratorium op de introductie van 5G op basis van het voorzorgsbeginsel.

De website van de Sloveense partij 'For a healthier society'' geeft ook aan: “Verbod op het gebruik van wifi-technologie in kleuterscholen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en in alle openbare instellingen.”

Het Ministerie van Bestuurszaken had een vier uur durende openbare raadpleging over de stralingsaspecten in het kader van het waarborgen van de werking van 5G-technologieën bijeengeroepen. Onder de sprekers waren Gregor Kos, voorzitter van de politieke partij, Za zdravo družbo (Voor een Gezonde Samenleving), en Igor Šajn van Stavbbna biologija Slovenije (Bouwbiologie van Slovenië).

De vergadering duurde uiteindelijk zes uur. De minister van Openbaar Bestuur, Rudy Medved, kondigde aan dat Slovenië de implementatie van 5G in zijn land officieel uitstelt “vanwege mogelijke gezondheidseffecten van EMV’s”. Maandag is de premier van Slovenië afgetreden, wat betekent dat er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden, waarschijnlijk in april, en dat 5G de belangrijkste kwestie zal zijn voor de politieke partij van Gregor Kos bij de verkiezingen.

Deze partij zal wetenschappelijke deskundigen uit andere landen uitnodigen voor een evenement over de gevolgen van 5G (en electrosmog) voor de gezondheid en het milieu, dat zal plaatsvinden in de Nationale Raad van Slovenië (het Hogerhuis van het Parlement) en rechtstreeks op de nationale televisie wordt uitgezonden.

Hiervoor heeft ook Zwitserland besloten, de uitrol van 5G voorlopig stop te zetten, zie https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html. Dit terwijl al bijna 2000 5G antennes zijn geinstalleerd of aangepast voor de technologie. Een brief van het federale milieuagentschap Bafu zet die uitrol nu op een lager pitje. Het Bafu is het agentschap dat de verschillende Zwitserse kantonregeringen voorziet van veiligheidscriteria waaraan telecominfrastructuur moet voldoen. Die regeringen moeten de apparatuur dan monitoren en van een licentie voorzien. Volgens het Bafu kan het geen criteria opstellen zonder verder onderzoek naar de impact van 5G-straling. Het claimt dat er geen wereldwijd aanvaarde standaard is waaraan de 5G-antennes moeten voldoen en die als benchmark kunnen dienen. Het agentschap wil daarom zelf tests gaan opzetten en dat zal tijd kosten.

Dit zouden redenen kunnen zijn voor de Nederlandse staatssecrataris voor telecommunicatie, haar weigering te heroverwegen om een onderzoek naar de gezondheidseffecten uit te laten voeren, voordat de licenties voor 5G worden geveild.