logo emvmeting nu

Op 7 december 2019  is tijdens de algemene ledenvergaderingvan Milieudefensie, de motie ‘5G Weg ermee!’ aangenomen.In de betreffende motie staat een oproep aan het bestuur om een kort geding aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden.

Milieudefensie pakt 5G aan
Dit om de frequentieveiling 5G tegen te houden en voor het verkrijgen van een moratorium op de uitrol van 5G. Daarnaast een rechtszaak te starten bij het Hof van Justitie van de EU en/of bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens het schenden van rechten en het plegen van een misdrijf tegen de mensheid, natuur en milieu.

Verder wordt er in de motie verzocht een werkgroep op te starten en capaciteit vrij te maken voor actie vanuit Milieudefensie tegen 5G, en om de overheid op te roepen tot een moratorium op de uitrol van 5G én om af te zien van de dekkingsplicht voor mobiel bereik van 98% voor natuurgebieden. En tenslotte om alle afdelingen van Milieudefensie te stimuleren om gemeenten op te roepen om met een eigen of aangepast antennebeleid te komen.

Naast deze motie werden 2 andere moties over 5G aangenomen, die o.a. het bestuur verzoeken lange termijn onderzoek te doen naar 5G effecten op mens, plant en dier, voor de frequentieveiling.

Tijdens de bijeenkomst liepen de emoties hoog op. Van te voren werd bij de ingang ook geflyerd, zie onderstaand:

Flyer Milieudefensie 3
Inmiddels is bekend geworden, dat een substantieel deel van het budget van Milieudefensie (2/3) via overheidssubsidies wordt ontvangen, met name via een potje ooit opgezet door minister Ploumen. Dit onder de noemer 'Samenspraak en waakzaamheid'. Potje valt momenteel onder Buitenlandse Zaken; ontwikkelingssamenwerking (Minister Kaag). Dit kan een belangrijke reden zijn, waarom tot de ALV het bestuur weigerde in actie te komen.

De komende maanden zal het bestuur nauwlettend worden gevolgd en op haar daden beoordeeld...