logo emvmeting nu

De Duitse vereniging Kompetenzinitiative organiseerde van 4 tot en met 6 oktober een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van Elektromagnetische Velden, inclusief 5G.
Bron tekst, o.a. Stichting EHS: Deze vakvereniging bestaat uit wetenschappers, artsen, juristen en technici, en is vooral gericht op gezondheids- en milieurisico’s van straling door mobiele communicatie. EMV.meting.nu was ook aanwezig tijdens deze conferentie. Samen met 400 andere deelnemers hebben zij gedurende drie dagen presentaties van meer dan 14 gerenommeerde wetenschappers kunnen volgen over de huidige stand van het onderzoek naar gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Velden (EMV).

Volgens de sprekers is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt. De ICNIRP die deze grenzen heeft vastgesteld, werd door diverse sprekers leugenachtig genoemd. De reden voor deze uitspraak is dat de ICNIRP blijft vasthouden aan het uitgangspunt - ondanks al het andere wetenschappelijk onderzoek - dat schade door EMV alleen mogelijk is als gevolg van opwarming.

Over de effecten van 5G zijn ook uitspraken gedaan. Men verwacht een toename van gezondheidsproblemen, vanwege de uitbreiding van het aantal zenders en de te verwachten schadelijke effecten van 5G op de huid. Enige uitspraken van sprekers:

 • Volgens Prof. Martin Pall (VS) zijn er veel bewijzen van diverse schadelijke effecten door EMV, zoals onvruchtbaarheid, DNA-schade, oxidatieve stress en beschadiging van de bloed-hersen-barrière, wat onder anderen kan leiden tot Alzheimer. Dit onderbouwt hij met een opsomming van wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld vermindering vruchtbaarheid (25 reviews),
 • Prof Karl Hecht (Duitsland) ziet geen wezenlijk verschil in schadelijkheid tussen ioniserende- en niet ioniserende straling. Hecht concludeert, dat vooral de pulserende (en modulerende) eigenschappen van RF (EMV) straling schadelijk zijn. Hij geeft ook de stralngslimieten aan van Rusland: 0.01 mW/cm2, terwijl Europa en de VS waarden kennen van 10,0 mW/cm2.
 • Dr. Marinelli (Italië) heeft met een studie aan het Ramazzini instituut de uitkomsten van de National Toxicology Program (NTP) studie kunnen bevestigen. Daaruit blijkt dat RF straling bij ratten kankerverwekkend is, en dat deze niet veroorzaakt kan worden door opwarming, zoals de ICNIRP concludeert.
 • Dr. Devra Davis (USA, Environmental Health Trust) heeft uit analyses van onderzoek vastgesteld, dat kinderen meer RF straling absorberen dan men op grond van hun dunnere schedel zou verwachten. Wanneer mobiele (smart) phones dichtbij het lichaam worden gedragen, geven ze 3 tot 4 x meer belasting dan volgens de ICNIRP norm als veilig wordt beschouwd. In de voorste broekzak komt de telefoon dichtbij de testis en zal invloed hebben op de zaadkwaliteit. Zwangere vrouwen die regelmatig bellen of de telefoon op hun lichaam dragen, hebben een grote kans op gedragsstoornissen bij hun kind na de geboorte.
 • Prof Gertraud Teuchert-Noordt (Duitsland) heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker van de hersenen en ziet dat de ontwikkeling van de hersenen wordt verstoord door RF straling, zodat het leervermogen en het geheugen achteruit gaan en het vermogen om te leren plannen wordt verstoord.
 • Volgens dr. Monica Krout arts (Duitsland) zijn er meters ontwikkeld die zowel de belasting aan RF straling meten en tegelijkertijd de hartfrequentie bepalen. Uit kleinschalig onderzoek bij mens en dier (een Alpaca), blijkt dat er een direct verband bestaat tussen de verhoogde blootstelling door een zendmast en de hoogte van de hartfrequentie.
 • Bernd Budzinski jurist, voormalig rechter (Duitsland) stelt dat Duitsland geen enkele maatregel neemt vanuit het voorzorgsprincipe, terwijl er bewijzen en sterke aanwijzingen voor schadelijke effecten zijn. Bewijzen zijn er aangaande de beïnvloeding van hersengolven. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen voor beschadiging van sperma, oxidatieve cel stress en kanker. Hoofdpijn bij kinderen wordt gerelateerd aan de blootstelling aan wifi. De Staat komt volgens hem zijn plicht niet na om de bevolking te beschermen. Het is moeilijk om de ICNIRP aan te klagen, omdat het een particuliere organisatie is.
 • Volgens dr. George Carlo (VS) staan we nog op hetzelfde niveau om schadelijke effecten erkend te krijgen als 25 jaar geleden. De industrie en andere belanghebbenden, hebben een geraffineerde strategie ontwikkeld om gezondheidsklachten en kritische wetenschappers te neutraliseren en daarmee politici te beïnvloeden. Het vergt een harde strijd om deze te winnen en het is daarnaast goed om de bevolking beter bewust te maken van de schadelijke effecten die RF straling geven.

Uitspraken die over 5G werden gedaan:

 • ‘De noodzaak van 5G voor de samenleving is niet aangetoond. Het wordt door technologen gepusht vanwege commerciële doelen.’ (Hardell)
 • ‘Vanwege het hoge energie verbruik wordt 5G wel een klimaatkiller genoemd.’ (Budzinski)
 • '5G is a horrible experiment' (Carlo).
Ook kwamen taktieken van de Telecom lobby aan de orde zoals: posities bezetten in partijen, commissies, organen en de pers, andere wetenschappers belachtelijk maken of stelselmatig hun onderzoek in twijfel trekken, de belasting door straling minimaliseren.

Tenslotte kwamen ook enige oplossingen aan de orde zoals: stralingsarme zones in bussen, treinen, theaters, stralingsarme gebieden (in steden, natuurgebieden, op platteland), Wifi in scholen verbieden, vervangen door LiFi via infrarood.