logo emvmeting nu

In een nieuw onderzoek heeft TNO aangetoond, dat UMTS straling schadelijk is voor de gezondheid.

Een significant aantal personen in dit onderzoek die werden blootgesteld aan UMTS straling (waarmee onze smartphones communiceren met zendmasten), kregen last van meerdere gezondheidsklachten waaronder duizeligheid, tintellingen hoofdpijn of misselijkheid.

Naast deze klachten die voortvloeide uit het dubbelblind uitgevoerd onderzoek, werd ook de conclusie getrokken dat de elektromagnetische velden van UMTS straling invloed hebben op het cognitief functioneren van mensen. Zo tast de straling het geheugen aan, de alertheid en de reactiesnelheid. TNO stelt aan het einde van het onderzoek, dat een aanvullend onderzoek nodig is om buiten de korte termijn klachten ook de klachten en schadelijkheid van blootstelling aan UMTS straling op langere termijn te onderzoeken.