logo emvmeting nu

Een overzicht van wetenschappelijke bevindingen inzake de gevolgen van elektromagnetische straling.

Op de volgende pagina zijn onderzoeken op verschillende terreinen te vinden, om de problematiek breed en beknopt in beeld te brengen. Eerst een korte samenvatting van een onderzoeks uit Oostenrijk, daarna tekst over het breedste en zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat periodiek wordt herhaald: Het Bioinitiative Report.

Oostenrijk
In 2009 publiceerde de Oostenrijkse sociale verzekeringsmaatschappij Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die onder andere dekking biedt voor beroepsziekten, het rapport Onderzoek naar niet-thermische effecten van EMV in mobiele communicatie (ATHEM). Het onderzoek toonde onweerlegbare biologische effecten en gezondheidsrisico's van draadloze technologie aan, waaronder invloed op de hersenen en het immuumsysteem.


Bioinitiative report

Zie: www.bioinitiative.org

Het meest toonaangevende onderzoek over het milieuaspect straling, samengevat in een indrukwekkend rapport. Te vergelijken met de rapporten van het Climate Panel (IPPC). Afkomstig van wetenschappers van over de hele wereld. De eerste versie hiervan kwam uit in 2007. Onderstaande link verwijst naar de versie uit 2012

BioInitiative 2012 Report Issues New Warnings on Wireless ...

Aangaande de inhoud van deze publicatie:

Op pag. 12 (zie PDF) staat een inhoudsopgave die ingaat op onderzoek naar effecten van elektro magnetische velden op de mens. Het rapport gaat niet in op invloed van deze velden op flora en fauna, waar ook veel onderzoek naar gedaan is (bomen, bijen, insecten etc.) In sectie 4 is het deel: EVIDENCE FOR INADEQUACY OF THE STANDARDS

Met werkt ook met persverklaringen:

http://www.bioinitiative.org/media/press-releases/

Zoals:

The new BioInitiative 2012 Report states evidence supporting the theory that the health of kids are at risk when exposed to electromagnetic fields (EMF) and wireless technologies (wifi).


Samenvatting voor het publiek:

Introduction


You cannot see it, taste it or smell it, but it is one of the most pervasive environmental exposures in industrialized countries today. Electromagnetic radiation (EMR) or electromagnetic fields (EMFs) are the terms that broadly describe exposures created by the vast array of wired and wireless technologies that have altered the landscape of our lives in countless beneficial ways.However, these technologies were designed to maximize energy efficiency and convenience; not with biological effects on people in mind. Based on new studies, there is growing evidence among scientists and the public about possible health risks associated with these technologies.

Human beings are bioelectrical systems. Our hearts and brains are regulated by internal bioelectrical signals. Environmental exposures to artificial EMFs can interact with fundamental biological processes in the human body. In some cases, this can cause discomfort and disease. Since World War II, the background level of EMF from electrical sources has risen exponentially, most recently by the soaring popularity of wireless technologies such as cell phones (two billion and counting in 2006), cordless phones, WI-FI and WI-MAX networks. Several decades of international scientific research confirm that EMFs are biologically active in animals and in humans, which could have major public health consequences.

In today’s world, everyone is exposed to two types of EMFs: (1) extremely low frequency electromagnetic fields (ELF) from electrical and electronic appliances and power lines and (2) radiofrequency radiation (RF) from wireless devices such as cell phones and cordless phones, cellular antennas and towers, and broadcast transmission towers. In this report we will use the term EMFs when referring to all electromagnetic fields in general; and the terms ELF and RFwhen referring to the specific type of exposure. They are both types of non-ionizing radiation, which means that they do not have sufficient energy to break off electrons from their orbits around atoms and ionize (charge) the atoms, as do x-rays, CT scans, and other forms of ionizing radiation. A glossary and definitions are provided in Section 18 to assist you. Some handy definitions you will probably need when reading about ELF and RF in this summary section (the language for measuring it) are shown with the references for this section.


De wetenschappers werken met een 5 jaarlijkse update cyclus, zodat er in 2017 ook weer een aantal aanpassingen zijn bijgekomen, zie:

https://www.emfacts.com/2017/11/bioinitiative-report-medical-concerns-intensify-over-deadly-brain-tumors-from-cell-phone-use/