logo emvmeting nu

huis en omgevingsbronnen

Onlangs zat ik met een vrouw uit Litouwen te praten, die aangaf in Rotterdam een voedselallergie te hebben ontwikkeld. Als ze weer naar huis ging, verdwenen de klachten.

Ik heb haar toen gewezen op het mogelijke verband met straling. Een goed artikel dat deze mogelijkheid beschrijft,kwam ik onlgans tegen op de website van de natuurdietisten, zie voedselallergie door elektro hypersensiviteit. Een goed artikel, dat tevens de problematiek en de daarmee samenhangende techniek goed samenvat met een uitgebreide opsomming aan stralingsklachten. Schokkend in dit artikel zijn o.a. de schatting, dat 2-5% van de bevolking ziek worden bij blootstelling aan elektromagnetische velden (electriciteit en draadloze velden) en dat de cel communicatie en regulatie die plaats vindt door elektrische signalen, verstoord kan worden door elektrosmog.