logo emvmeting nu

Per 1 januari 2019 is de website emvmeting.nu online en vervangt daarmee de site stralingsmeting.nu. Emvmeting staat voor elektro magnetische velden.
Het verkeer naar stralingsmeting.nu wordt doorgeleid naar de nieuwe site. De oude mailadressen worden nog gebruikt tot einde van het jaar.