logo emvmeting nu

Frequenties voor het 5G net, verhinderen noodsignalen van schepen, en brengen daarmee de veiligheid van de scheepsvaart in gevaar. Dit heeft de voorzieningenrechter besloten, na een klacht van satelietbedrijf Inmarsat.
Het Ministerie van Economische zaken, moet het nationale frequentieplan aanpassen, omdat dat de nooddiensten voor het scheepsverkeer in gevaar brengt. Vanuit het Friese plaatsje Burum, vangt Inmarsat met 2 satelieten noodmeldingen op van schepen in de Atlantische en Indische oceaan, en geeft deze door aan de kustwacht. Dit in opdracht van de internationale gemeenschap. Vanwege het grote belang daarvan, is Inmarsat verplicht dat met een betrouwbaarheid van 99,9% te doen. Door het besluit van de staatssecretaris, zou dit vanaf 1 september 2022 niet meer mogelijk zijn. De noodsignalen maken gebruik van de 3,5 GHz band, dezelfde frequentie die vanaf september 2022 zal worden geveild om het 5G netwerk in Nederland sneller te maken.

Volgens de rechter heeft het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, zich te veel laten leiden door economische belangen van de telecomsector. Inmarsat kreeg te horen dat het moest verhuizen, net als de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, die vanuit Burum tientallen satelieten boven de evenaar afluisteren. Voorlopig is hiervoor nog geen alternatieve locatie gevonden. Daarom werd de klacht ingediend, met het verzoek het frequentieplan op te schorten. Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) verwijt Inmarsat dat het niet op tijd maatregelen heeft genomen. De rechtbank volgt dat bezwaar niet en geeft aan: "De datum van 1 september 2022 is niet op het waarborgen van de noodcommunicatie afgestemd. Het frequentieplan is onmiskenbaar onzorgvuldig."

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/112-ter-zee-hoeft-voorlopig-nog-niet-te-wijken-voor-5g.aspx