logo emvmeting nu

De stralings-deken bereidt zich steeds verder over de wereld heen. Er is nauwelijks nog een gebied dat vrij is van elektromagnetische straling.

Al zijn er wel plaatsen waar bewus gekozen is voor een laag blootstellingslimiet zoals Salzburg. De Nederlandse politiek besteedt aan de problematiek de laatste tijd (behalve de Partij van de Dieren) nauwelijks aandacht.


 

Het beperken van de stralingsbelasting wordt ook gedaan voor onze kinderen, die anders aan een steeds hogere belasting zullen worden blootgesteld. Je al bezig houdend met de materie, denk je vaak aan de kinderen die nu constant worden blootgesteld aan een bepaald type straling, die er in mjn jeugd niet was. Gaan zij ook zo oud en gezond worden als de huidige oudere generatie.

Website stralingsmeting in de lucht.
Deze en volgende blogs door Maarten Rigter van Triple P Soluitons

De website is klaar. Na een aarzelend begin is deze op 10 september in de lucht gekomen. Het resultaat van het jarenlang verzamelen van informatie, en het maken van de keuze om deze kennis in te zetten om mensen te helpen.